NATIONAL

JEVRGI ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯುವ ದಿನಾಚರಣೆ ಶ್ರೀಸಾಯಿ ಪ.ಪೂ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಾಕ್ಷರತಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಜೇವರ್ಗಿ: ತಾಲೂಕು ಕಾನೂನು ಸೇವಗಳ ಸಮಿತಿ ವಕೀಲರ ಸಂಘ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ  ಸಂಯುಕ್ತ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್…

Load More
That is All